"The rules of the game are what we call the laws of nature"

- Thomas Henry Huxley -

Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden De Buitenruimte

Je leest voor je aanmelding bij de Buitenruimte deze behandelvoorwaarden zodat je goed geïnformeerd je traject kunt starten. Akkoord gaan met deze voorwaarden betekent niet dat er altijd wordt overgegaan tot behandeling bij de Buitenruimte. Pas na ondertekening van een behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst tussen jou en de Buitenruimte.

  1. De Buitenruimte heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Je krijgt  een factuur met een overzicht dat je bij je zorgverzekeraar kan indienen. Deze vergoedt dan vaak een deel van de kosten. Zie voor meer informatie de website onder het kopje ‘vergoedingen en tarieven’. Controleer altijd voor je eerste gesprek bij je verzekeraar of je in aanmerking komt voor vergoeding. Dit hangt af van het soort polis dat je hebt afgesloten. Houd er ook rekening mee dat je zorgverzekeraar eerst je wettelijk eigen risico aanspreekt als je een factuur indient. Het eigen risico voor 2023 is 385 euro.
  2. De Buitenruimte maakt gebruik van een vragenlijst (ROM) om uw klachten in kaart te brengen en het resultaat van de behandeling te meten.
  3. De Buitenruimte maakt gebruik van Teams voor het eerste gesprek.
  4. De behandelgesprekken vinden plaats in de natuur rond Zeist. Bij gevaarlijke weersomstandigheden gaan buitenafspraken niet door. Soms kan er iets onverwachts gebeuren in de natuur. Buitensessies vinden plaats op eigen risico van de client.
  5. De Buitenruimte houdt zich aan de privacyregels en de beroepscode van het NIP.
  6. Als er sprake is van een klacht die we niet in overleg kunnen oplossen dan kan je gebruik maken van de klachtenregeling. Zie hiervoor de website.
  7. In het geval van een psychologische behandeling is het wettelijk bepaald dat jouw psycholoog anonieme informatie over jou verzamelt en doorgeeft aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Dat betekent dat je geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose worden doorgegeven. Zowel je naam als geboortedatum worden niet doorgegeven, dus het systeem weet niet dat deze gegevens bij jou horen. Desondanks kun je bezwaar hiertegen maken middels het invullen van een formulier. Als je dit graag wenst, dan hoor ik dat graag bij het eerste gesprek. Als er geen sprake is van verzekerde zorg dan hoeven deze gegevens niet gedeeld te worden.
  8. Als je een afspraak wilt annuleren, dan moet dit minimaal 48 uur voor de afspraak gebeuren via email, telefoon, voicemail of whatsappbericht. Als je je afspraak te laat afzegt of niet komt zonder bericht wordt een halve sessie in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.
  9. De Buitenruimte is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder kantooruren. Bij spoed buiten kantoortijden word je geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost of crisisdienst.