"In every walk with nature, one receives far more than he seeks"

- John Muir -

Vergoedingen en Tarieven

Vergoedingen

BasisGGZ Verzekerde Zorg

De Buitenruimte voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen maar heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.  
Ik wil je zo goed helpen zonder gebonden te zijn aan eisen binnen de contracten van zorgverzekeraars en de bijkomende administratieve druk. Het voordeel voor jou is dat de wachttijden voor iedereen gelijk zijn, ongeacht welke zorgverzekeraar je hebt of in welke maand van het jaar je je wil aanmelden. 

Doordat ik ongecontracteerd werk worden je sessies niet direct gedeclareerd bij je verzekering. Na elke sessie stuur ik je een factuur die je direct aan mij voldoet, en daarna kan indienen bij je zorgverzekeraar. Je kan dan een deel van de kosten terugkrijgen. Geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig. Houd wel rekening met het wettelijk eigen risico van 385 euro per jaar. 

Er zijn globaal 3 soorten verzekeringen die je kan afsluiten:

  • De Budgetpolis.

Je betaalt de laagste premie maar er is geen  of nauwelijks vrije zorgkeuze. Behandeling bij Praktijk de Buitenruimte wordt dan waarschijnlijk niet vergoed door je verzekering.

  • De Naturapolis

Deze polis biedt beperkte vrije zorgkeuze. Je krijgt tussen de 50% en 70% van je behandeling vergoed.

  • De Restitutiepolis

Deze polis biedt meer vrije zorgkeuze. Soms is de keuze volledig vrij. Je krijgt tussen 70% en 100% van je behandeling vergoed.

Er zijn zo veel verschillende verzekeringspolissen dat ik onmogelijk kan aangeven welke voorwaarden voor jou gelden. Neem daarom voor je je aanmeldt contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan hoeveel je terug kan vragen, dan kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Sommige verzekeraars stellen aanvullende eisen en voorwaarden als je in zorg wil bij een ongecontracteerde zorgverlener. Vraag hiernaar bij je verzekeraar en vraag ook of je deze informatie schriftelijk kan ontvangen. Zo heb je een duidelijk overzicht en ook dit voorkomt vervelende verrassingen.

Tarieven

BasisGGZ Verzekerde Zorg

De tarieven voor psychologische behandeling worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Voor de verschillende onderdelen van een traject zijn tarieven vastgesteld:

  • Diagnostiek: het vaststellen en onderzoeken van je probleem. Dit gebeurt in het intakegesprek, en door middel van een klachtenvragenlijst.
  • Behandeling: de behandelsessies
  • Intercollegiaal overleg: overleg met bijvoorbeeld je huisarts of een instelling waar ik je naar kan doorverwijzen. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
 

Hieronder vind je een overzicht. Als onze contacten langer of korter duren dan gebruikelijk dan pas ik de kosten op de factuur aan volgens de richtlijnen die daarvoor door de NZa zijn vastgesteld.

Tarieven 2024

 DiagnostiekBehandeling
   
15 minuten€ 66,88€ 56,19
30 minuten€ 114,20€ 95,67
45 minuten€ 159,70€ 135,89
60 minuten€ 183,44€ 161,46
75 minuten€ 223,48€ 198,72
90 minuten€ 274,01€ 242,76
120 minuten€ 380,13€ 346,41

 Intercollegiaal overleg 2024

kort€ 25,05
lang€ 76,35

Tarieven

Zelf Betalen

Wil je je aanmelden voor een probleem dat niet onder de verzekerde zorg valt? 

Bijvoorbeeld voor een paar gesprekken omdat je het zorgen voor je mentale gezondheid als onderdeel ziet van goede zelfzorg? Of ter preventie van een burn-out? Of heb je het verlies van een dierbare of een ander life-event meegemaakt dat je uit je evenwicht heeft gebracht? Of heb je een traject binnen de basis GGZ afgerond en vind je het prettig om eens in de zoveel tijd een ‘APK-sessie’ te hebben om terugval te voorkomen? Misschien zijn er voor jou nog hele andere redenen om in gesprek te gaan in de natuur. 

Dan betaal je €152,50 per sessie van een uur. (vrijgesteld van BTW).

Ook kan je een pakket afnemen. Deze betaal je vooraf, waardoor ik je een korting kan geven.

Klein pakket: 4 sessies van 60 minuten: €549 (in plaats van €610)
Middel pakket: 6 sessies van 60 minuten: 
€823,50 (in plaats van €915)
Lang pakket: 8 sessies van 60 minuten: 
€1100 (in plaats van €1220)

We maken afhankelijk van jouw hulpvraag samen afspraken over de frequentie waarin je deze gesprekken wil plannen.

Deze kosten worden soms door werkgevers betaald, bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen van langdurig verzuim. Of misschien heb je een persoonlijk budget vanuit je werkgever dat je kan inzetten voor per persoonlijke ontwikkeling. Ga hierover in gesprek met je leidinggevende.

Supervisie & Inspiratiesessies

 

Het tarief voor supervisie en inpiratiesessies is €135 per sessie van een uur. Vraag bij je leidinggevende na of je werkgever de kosten vergoedt of een bijdrage levert.

No show en te laat afgezegde afspraken

Tijd is voor ons allebei waardevol.  Daarom is het belangrijk dat je je afspraak maximaal 48 uur van te voren afzegt als je verhinderd bent. Zo kan ik mijn agenda zo goed mogelijk invullen en mijn wachttijden zo kort mogelijk houden.

Je kan me mailen op willemijn@praktijkdebuitenruimte.nl , of een berichtje sturen via whatsapp of voicemail. Als je binnen 48 uur afzegt of je bent niet op je afspraak zonder bericht  dan breng ik de helft van de sessie bij je in rekening ongeacht de reden van afmelding. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Komt dit vaker voor binnen een behandeltraject dan zal ik hierover met je in gesprek gaan en indien ik dat nodig vind de behandeling afsluiten.